MODÜLLER

SecurPMS Güvenlik Personeli Yönetim Sisteminin modülleri

PROJE

PERSONEL

GÖREVLENDİRME

VARDİYA

BİLDİRİM

DENETLEME

DEVRİYE

DOKÜMAN

KULLANICI

RAPORLAMA

PORTAL

AYARLAR

MESAJLAR

YARDIM

DEMİRBAŞ

İZİN