KART BİLGİSİ

Personele verilen yemek kartı gibi kart bilgilerini kayıt altına alın, raporlayın.KART BİLGİSİ.

Personele verilen yemek kartı gibi kart bilgilerini kayıt altına alın, raporlayın.


Modüllere Dön

Alt Modüller.

Ekran Görüntüleri.

Modül ve alt modüllerine ait ekran görüntüleri

Modüllere Dön