PERSONEL EĞİTİM KATILIM RAPORU

Personel eğitim katılım durumlarını görüntüleyebilirsiniz.PERSONEL EĞİTİM KATILIM RAPORU.

Personel eğitim katılım durumlarını görüntüleyebilirsiniz.


Personelin aldığı eğitim konularını ve tarihlerini raporlayabilirsiniz.

Modüllere Dön

Alt Modüller.

Ekran Görüntüleri.

Modül ve alt modüllerine ait ekran görüntüleri

Modüllere Dön