Projelerinizdeki demirbaşlarınızı kayıt altına alın.