RESMİ TATİLLER

Takviminizdeki tatil günlerini otomatik algılayın.RESMİ TATİLLER.

Takviminizdeki tatil günlerini otomatik algılayın.


Bu modül, ulusal bayram ve resmî tatil günlerinin takvim yılı içindeki tarihlerini tanımlamak için kullanılır. Tanımlanan tatil günlerinin sistem tarafından otomatik olarak algılanmasına olanak tanır. Bu özellik, takvim yılı içindeki tatil günleri içinde görev alan personeller belirlenir. Sistem tarafından otomatik olarak algılama, puantaj ve maaş hesaplama modülleri ile entegre çalışma özellikleri sayesinde personel hak edişleri hesaplanmasında destek olur.

Modüllere Dön

Alt Modüller.

Ekran Görüntüleri.

Modül ve alt modüllerine ait ekran görüntüleri

Modüllere Dön