MALİYET ANALİZİ

Kontrol edilen harcamalar, başarıya giden yolda atılan doğru adımlardır.MALİYET ANALİZİ.

Kontrol edilen harcamalar, başarıya giden yolda atılan doğru adımlardır.


Proje özelinde gelir ve giderlerin düzenli olarak takip edilmesi ve kaydedilmesi için tasarlanmış bir modüldür. Bu modül, proje yöneticilerine ve çalışanlarına, proje maliyetlerini yönetme ve karlılığı arttırma konusunda yardımcı olur. Modül, proje kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin maliyetlerini kaydeder ve gelir-gider tabloları oluşturur. Bu tablolar, proje yöneticilerinin projenin finansal durumunu daha iyi anlamasına ve karar verme sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Modül, projenin gelir ve giderlerini her zaman güncel tutar ve proje bütçesiyle karşılaştırarak projenin finansal performansını izler. Ayrıca, projenin farklı faaliyetlerinin maliyetlerini ayrı ayrı takip ederek, proje yöneticilerinin bütçe yönetimini daha etkili bir şekilde yapmasına olanak sağlar. Gelir-gider takip modülü, proje çalışanlarının harcamalarını da takip eder. Bu sayede, proje çalışanlarının harcamalarını kontrol etmek ve gereksiz harcamaları önlemek daha kolay hale gelir.

Modüllere Dön

Alt Modüller.

Ekran Görüntüleri.

Modül ve alt modüllerine ait ekran görüntüleri

Modüllere Dön